Subsidie voor elektrische bedrijfsauto's
Bedrijfsauto
Bedrijfsauto
3 min
0

Hoe krijg je subsidie voor je elektrische bedrijfsauto in 2024

3 min
0

Elektrische bedrijfsauto's zijn een steeds populairdere keuze voor bedrijven die streven naar milieuvriendelijkheid en kostenbesparing op lange termijn in hun wagenparkbeheer. De beslissing om over te stappen op elektrische bedrijfsauto's is vaak gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de beschikbaarheid van modellen die aan de specifieke behoeften van het bedrijf voldoen, de ontwikkeling van laadinfrastructuur, overheidsstimuleringsmaatregelen en de totale kosten op lange termijn. Hoewel de initiële investering hoger kan zijn dan bij conventionele voertuigen, kunnen bedrijven op de lange termijn besparingen realiseren dankzij lagere operationele kosten en belastingvoordelen.

Hoewel elektrische bedrijfsauto's aanzienlijke voordelen bieden, zoals lagere operationele kosten op lange termijn, milieuvriendelijkheid en belastingvoordelen, zijn er ook enkele nadelen. Deze omvatten een beperkter rijbereik in vergelijking met conventionele voertuigen, variabele beschikbaarheid van laadinfrastructuur en initiële hogere aanschafkosten.

Hoeveel subsidie krijg je voor een elektrische bedrijfsauto?

Elektrische bedrijfsauto's worden steeds aantrekkelijker voor ondernemers, niet alleen vanwege hun bijdrage aan een schonere en duurzamere mobiliteit, maar ook dankzij verschillende subsidies die beschikbaar zijn gesteld om hun aanschaf te stimuleren.

Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP): In Nederland zijn er diverse subsidies beschikbaar voor elektrische bedrijfsauto's, waaronder de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP). Particulieren kunnen in 2024 een tegemoetkoming van €2.950 ontvangen bij de aanschaf van een nieuwe elektrische auto of bij private lease. Voor tweedehands elektrische auto's bedraagt de SEPP-subsidie €2.000. Deze subsidies zijn bedoeld om de aanschaf van elektrische personenauto's te stimuleren en kunnen een aanzienlijk verschil maken in de totale kosten voor particuliere eigenaren.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA): Voor ondernemers die willen investeren in een elektrische bedrijfsauto, is er de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Deze regeling biedt een subsidie tot maximaal €5.000 bij de aanschaf of lease van een emissieloze bedrijfsauto. Het aanvraagloket voor SEBA opent waarschijnlijk pas eind maart, dus het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de exacte openingsdatum.

Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET): Voor ondernemers die willen investeren in elektrische trucks, biedt de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) een aantrekkelijke mogelijkheid. Het subsidiebedrag van AanZET wordt berekend als een percentage van de verkoopprijs van de elektrische truck. De exacte hoogte van de subsidie kan dus variëren, afhankelijk van de prijs van het voertuig dat wordt aangeschaft. Het aanvraagloket voor de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) wordt naar verwachting geopend op 26 maart 2024 om 9:00 uur.

Voordelen van een elektrische bedrijfsauto

Milieuvriendelijkheid: Elektrische bedrijfsauto's stoten geen schadelijke emissies uit tijdens het rijden, wat bijdraagt aan schonere lucht en een verminderde ecologische voetafdruk.

Lagere operationele kosten: Elektrische voertuigen hebben over het algemeen lagere operationele kosten dan voertuigen met verbrandingsmotoren. Elektriciteit is doorgaans goedkoper dan benzine of diesel, en elektrische voertuigen hebben minder bewegende onderdelen en vereisen daarom minder onderhoud.

Belastingvoordelen: In veel landen zijn elektrische voertuigen vrijgesteld van bepaalde belastingen, zoals wegenbelasting en in sommige gevallen zelfs van de aanschafbelasting (BPM). Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren voor bedrijven die overstappen op elektrische bedrijfsauto's.

Toegang tot milieuzones: Steeds meer steden over de hele wereld introduceren milieuzones waar alleen voertuigen met lage emissies mogen rijden. Elektrische bedrijfsauto's hebben vaak vrijstellingen of privileges in deze zones, wat hun mobiliteit in stedelijke gebieden vergemakkelijkt.

Duurzaam imago: Het gebruik van elektrische bedrijfsauto's kan het imago van een bedrijf verbeteren en laten zien dat het zich inzet voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit kan gunstig zijn voor het aantrekken van klanten, partners en talent.

Verbeterde rijervaring: Elektrische voertuigen staan bekend om hun soepele en stille rijervaring, dankzij het direct beschikbare koppel van elektrische motoren. Dit kan niet alleen het comfort van de bestuurder verbeteren, maar ook de veiligheid op de weg vergroten.  

Wanneer kom je in aanmerking voor een subsidie voor een elektrische bedrijfsauto?

In Nederland zijn er verschillende subsidieprogramma's beschikbaar voor elektrische bedrijfsauto's. Om in aanmerking te komen voor subsidie met een elektrische bedrijfsauto, moet u over het algemeen aan de volgende voorwaarden voldoen:

Type voertuig: Uw voertuig moet een volledig elektrische bedrijfsauto zijn, of in sommige gevallen een plug-in hybride die voldoet aan de gestelde criteria.

Aanschafdatum: De aankoop of leaseovereenkomst van het voertuig moet plaatsvinden na een bepaalde datum die is gespecificeerd in het subsidieprogramma.

Zakelijk gebruik: U moet kunnen aantonen dat het voertuig hoofdzakelijk wordt ingezet voor zakelijke doeleinden.

Subsidieprogramma: U moet uw aanvraag indienen binnen de gestelde termijn van het specifieke subsidieprogramma waarvoor u in aanmerking wilt komen.

Overige criteria: Afhankelijk van het subsidieprogramma kunnen er nog andere voorwaarden gelden, zoals een maximumcatalogusprijs voor het voertuig, minimale actieradius, enzovoort.

Voorbeelden van subsidieregelingen voor elektrische bedrijfsauto's in Nederland zijn onder andere de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Het is belangrijk om de specifieke voorwaarden en criteria van het subsidieprogramma waarvoor u in aanmerking wilt komen, zorgvuldig door te nemen voordat u een aanvraag indient. Deze informatie is meestal beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of bij de betreffende subsidieverstrekker.

Reacties
Categorieën