Bijtelling
Bedrijfsauto
Bedrijfsauto
5 min
0

Bijtelling begrijpen: wat het is en hoe het werkt voor jouw zakelijke auto

5 min
0

Bijtelling is een term die vooral wordt gebruikt in de context van autobelastingen, voornamelijk in Nederland. Het verwijst naar het bedrag dat een werknemer aan zijn of haar inkomen moet toevoegen vanwege het privégebruik van een bedrijfsauto die door de werkgever ter beschikking is gesteld.

Als een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer voor zowel zakelijk als privégebruik, wordt dit beschouwd als een extra voordeel voor de werknemer. Bijtelling is de manier waarop de overheid belasting int op dit voordeel, omdat het wordt beschouwd als bijkomend inkomen voor de werknemer.

Het bedrag van de bijtelling wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van de auto en een vastgesteld bijtellingspercentage, dat afhankelijk is van factoren zoals de CO2-uitstoot en de datum van eerste toelating van de auto. Dit bijtellingsbedrag wordt vervolgens bij het inkomen van de werknemer opgeteld en belast volgens de geldende inkomstenbelastingtarieven.

Over het algemeen worden werknemers gestimuleerd om zuinigere en milieuvriendelijkere auto's te kiezen, omdat auto's met lagere CO2-uitstoot vaak lagere bijtellingspercentages hebben. Dit kan bijdragen aan het verminderen van de fiscale lasten voor zowel werknemers als werkgevers, terwijl het ook het gebruik van milieuvriendelijkere voertuigen aanmoedigt.

Hoe bereken je de bijtelling?

Bijtelling wordt berekend op basis van de cataloguswaarde van de auto en een vastgesteld bijtellingspercentage dat afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de CO2-uitstoot en de datum van eerste toelating van de auto. Het proces om bijtelling te berekenen kan als volgt worden samengevat:

Cataloguswaarde van de auto: Dit is de oorspronkelijke nieuwprijs van de auto, inclusief opties en accessoires. Het is belangrijk op te merken dat de cataloguswaarde de waarde van de auto is zonder de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM), aangezien dit geen onderdeel is van de bijtelling. 

Bijtellingspercentage: Het bijtellingspercentage wordt vastgesteld door de overheid en varieert afhankelijk van de CO2-uitstoot en de datum van eerste toelating van de auto. Auto's met een lagere CO2-uitstoot hebben doorgaans een lager bijtellingspercentage, wat bedoeld is om het gebruik van milieuvriendelijkere voertuigen te stimuleren.

Bereken de bijtelling: Vermenigvuldig de cataloguswaarde van de auto met het bijtellingspercentage. Dit geeft het jaarlijkse bedrag aan bijtelling.

Tel de bijtelling bij het inkomen op: Nadat de bijtelling is berekend, wordt dit bedrag toegevoegd aan het jaarlijkse inkomen van de werknemer voor belastingdoeleinden. Het hogere inkomen wordt vervolgens gebruikt om de inkomstenbelasting te berekenen volgens de geldende belastingschijven.

Voorbeeld: Laten we een voorbeeld nemen om dit proces te verduidelijken. Stel dat je een zakelijke auto hebt met een cataloguswaarde van €30.000 en een bijtellingspercentage van 22%.

Bereken de bijtelling: Bijtellingsbedrag = €30.000 × 0,22 = €6.600 per jaar

Tel de bijtelling bij het inkomen op: Het jaarlijkse bijtellingsbedrag van €6.600 wordt toegevoegd aan het inkomen van de werknemer voor belastingdoeleinden.

Bereken het extra belastingbedrag op basis van de belastingschijven voor 2024:

Schijf 1 (37,1%), inkomen tot €72.798: Het extra belastingbedrag over de bijtelling is €6.600 × 37,1% = €2.454,60

Schijf 2 (49,5%), inkomen vanaf €72.799: Het extra belastingbedrag over de bijtelling is €6.600 × 49,5% = €3.267

Afhankelijk van de belastingschijf waarin de werknemer valt, zal het extra belastingbedrag dat ze moeten betalen vanwege de bijtelling variëren. In dit voorbeeld van €6.600 bijtelling per jaar, zou dit extra belastingbedrag worden belast volgens het tarief van de belastingschijf waarin de werknemer valt. In dit geval zou het extra belastingbedrag variëren van €2.454,60 tot €3.267.

Wanneer betaal je bijtelling?

Bijtelling is van toepassing wanneer een zakelijke auto ook voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt. Er gelden regels met betrekking tot het privégebruik van zakelijke auto's voordat bijtelling van toepassing is.

Over het algemeen geldt dat als een werknemer minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt met een zakelijke auto, er geen bijtelling van toepassing is. Dit wordt beschouwd als een 'klein zakelijk gebruik'. Echter, zodra de werknemer meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, wordt bijtelling van kracht en moet de werknemer belasting betalen over het privégebruik van de auto.

Wat verandert er voor elektrische auto's in 2024

In 2024 blijft de bijtelling voor elektrische auto's een belangrijk onderwerp, met enkele specifieke regels en limieten die van toepassing zijn op de belastingtarieven en bijtelling voor deze voertuigen.

Bijtelling in 2022: Voor elektrische auto's die in 2022 werden aangeschaft, gold een bijtelling van 16% over de eerste €35.000 van de cataloguswaarde van de auto. Dit betekende dat het bijtellingspercentage van 16% werd toegepast op het eerste deel van de cataloguswaarde, tot aan de bijtellingsgrens van €35.000. Echter, als de cataloguswaarde van de auto hoger was dan €35.000, werd het bedrag boven deze grens belast met een bijtellingspercentage van 22%. Dit tarief van 22% werd toegepast op het verschil tussen de werkelijke cataloguswaarde van de auto en de vastgestelde bijtellingsgrens van €35.000.

Stel dat je in 2022 een elektrische auto koopt met een cataloguswaarde van €40.000. In dit geval zou de bijtelling als volgt worden berekend:

De eerste €35.000 valt binnen de bijtellingsgrens. Hierop wordt het bijtellingspercentage van 16% toegepast. Bijtelling over eerste €35.000 = 16% van €35.000 = €5.600.

Het resterende bedrag boven de bijtellingsgrens (€5.000) wordt belast met het hogere bijtellingspercentage van 22%. Bijtelling over het resterende bedrag = 22% van €5.000 = €1.100.

Dus de totale jaarlijkse bijtelling voor deze auto zou €5.600 + €1.100 = €6.700 bedragen.

Bijtelling in 2023: Vanaf 2023 is de bijtelling cap verlaagd naar €30.000, wat betekent dat het bijtellingspercentage van 16% wordt toegepast op de eerste €30.000 van de cataloguswaarde van de auto. Het tarief van 22% is van toepassing op het bedrag boven de cap van €30.000.

Bijtelling in 2024: Voor het jaar 2024 blijven dezelfde regels van kracht als in 2023. Elektrische auto's die in dit jaar worden aangeschaft, vallen onder dezelfde bijtellingsregeling als in 2023. Dit betekent een bijtelling van 16% over de eerste €30.000 van de cataloguswaarde, met een tarief van 22% voor het bedrag boven deze cap.

Vrijstelling van BPM: Bovendien zijn elektrische auto's in deze periode vrijgesteld van aanschafbelasting (BPM) en wegenbelasting, waardoor ze nog aantrekkelijker worden voor potentiële kopers. Deze stimulansen dragen bij aan de bevordering van duurzame mobiliteit en dragen bij aan de doelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van milieuvriendelijke transportopties.

Belangrijk om op te merken is dat deze bijtellingspercentages en limieten gelden voor vijf jaar, wat betekent dat de bijtelling voor een elektrische auto gedurende deze periode vaststaat. Dit biedt zowel werknemers als werkgevers duidelijkheid en stabiliteit met betrekking tot de belastingverplichtingen met betrekking tot elektrische auto's.

Hoe kan ik minder bijtelling betalen?

Het verminderen van bijtelling is voor veel zakelijke autorijders een belangrijk aandachtspunt. Deze bijtelling kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen en het is daarom begrijpelijk dat velen op zoek zijn naar manieren om deze kosten te minimaliseren. Gelukkig zijn er verschillende strategieën en benaderingen die kunnen worden toegepast om de bijtelling te verminderen en zo de financiële last te verlichten.

Kies voor minder CO2 uitstoot: Als een auto minder CO2 uitstoot, resulteert dit vaak in een lagere bijtelling. De bijtelling, die wordt berekend op basis van verschillende factoren zoals de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de auto, kan aanzienlijk worden verminderd door te kiezen voor voertuigen met een lagere CO2-uitstoot. Auto's met een lagere CO2-uitstoot komen vaak in aanmerking voor gunstigere bijtellingspercentages.

Elektrisch of hybride rijden: Elektrische auto's en plug-in hybrides hebben vaak lagere bijtellingspercentages of kunnen zelfs volledig worden vrijgesteld van bijtelling. Overweeg dus om over te stappen op een elektrisch of hybride voertuig om je bijtelling te verlagen.

Beperk het aantal privékilometers: Wanneer je jaarlijks minder dan 500 kilometer privé rijdt met een zakelijke auto, hoef je geen bijtelling te betalen over het privégebruik van die auto. Dit geldt zowel voor auto's met een verbrandingsmotor als voor elektrische auto's. Deze regeling is bedoeld om te voorkomen dat werknemers belasting betalen voor het privégebruik van een zakelijke auto als dit gebruik minimaal is.

Verlaag de cataloguswaarde: Verlaag de cataloguswaarde van de auto door te kiezen voor opties en accessoires die de totale waarde van het voertuig verminderen. Wanneer de cataloguswaarde van de auto lager is, zal dit resulteren in een lagere bijtelling. Overweeg bijvoorbeeld om te kiezen voor standaarduitvoeringen in plaats van luxe opties die de prijs van de auto verhogen. Vermijd ook extra accessoires die niet essentieel zijn voor het gebruik van de auto voor zakelijke doeleinden.

Reacties
Categorieën