Zzp'er in de zorg
Zzp
Zzp
6 min
0

Beginnen als zzp'er in de zorg

6 min
0

Welke beroepen kan je doen als zzp'er in de zorg?

Als zzp'er in de zorg heb je de keuze uit diverse beroepen, waarbij je de vrijheid hebt om je eigen pad te kiezen binnen deze sector. Van verpleegkundige zorg tot gespecialiseerde medische diensten, ontdek de uitgebreide mogelijkheden die zelfstandig ondernemen in de zorg te bieden heeft. Lees hieronder een paar veel voorkomende beroepen voor zzp'ers in de zorg.

  • Psycholoog
  • Thuiszorgmedewerker
  • Wijkverpleegkundige
  • Verpleegkundige
  • Therapeut
  • Logopedist
  • Fysiotherapeut

Als zzp'er in de zorg heb je talloze mogelijkheden, op voorwaarde dat je over de juiste diploma's, certificaten en kwalificaties beschikt. Met de juiste achtergrond kun je diverse richtingen inslaan, variërend van verpleegkundige zorg tot gespecialiseerde medische diensten.

Hoeveel verdien je als zzp'er in de zorg?

Zzp'ers verdienen gemiddeld €43,00 per uur. Het exacte uurtarief hang af van verschillende factoren. Hieronder lees je welke factoren invloed kunnen hebben op jouw uurloon.

Ervaring en specialisatie
Zorgprofessionals met uitgebreide ervaring en gespecialiseerde vaardigheden kunnen doorgaans hogere tarieven hanteren.

Type dienstverlening
Het soort zorgdiensten dat wordt aangeboden, zoals verpleging, thuiszorg of medische behandelingen, kan het tarief beïnvloeden.

Regio
Het economische klimaat en de vraag naar zorg in een bepaalde regio kunnen het uurloon beïnvloeden. Grote steden of gebieden met een tekort aan zorgverleners hebben vaak hogere tarieven.

Marktvraag en concurrentie
De vraag naar zzp'ers in de zorg en de mate van concurrentie binnen de markt kunnen het tarief beïnvloeden.

Administratieve kosten
Zzp'ers moeten ook rekening houden met administratieve kosten zoals belastingen, verzekeringen en andere zakelijke uitgaven bij het bepalen van hun tarieven.

Daarnaast is het ook belangrijk dat je geld op zij te zetten voor momenten dat je niet de mogelijkheid hebt om te werken of voor als er onverwachte grote kosten zich op doen.

Btw-vrijstelling
Voor zzp'ers in de zorgsector geldt een btw-vrijstelling. Hierdoor zijn zij niet verplicht om btw in rekening te brengen aan hun cliënten voor de zorg die zij leveren, zoals medische behandelingen, verpleegkundige zorg en thuiszorg. Het hoofddoel van deze vrijstelling is om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor cliënten. Er kunnen echter uitzonderingen zijn, dit is afhankelijk van het type zorgdienst en de specifieke situatie. Mocht je twijfelen, dan is het slim om advies te vragen bij de belastingadviseur of de Belastingdienst. Zij helpen bij het bepalen van de juiste btw-behandeling.

Wat zijn de voordelen van zzp in de zorg?

Als zzp'er heb je verschillende voordelen. De meest genoemde voordelen zijn het bepalen van je eigen uren en het vaststellen van je uurtarief. Daarnaast zijn er nog andere voordelen. Hieronder lees je welke voordelen je hebt als zzp'er in de zorg.

Veel vrijheid
Een van de voordelen als zzp'er is dat je je eigen uren kan inplannen. Jij bepaalt wanneer je werkt en wanneer je vrij bent. Als je een week vrij wilt zijn dan kan jij hiervoor kiezen. Je hebt ook de mogelijkheid om te kiezen voor wie jij werkt. Hierdoor kies je alleen de opdrachten die bij jou passen.

Bepaal je eigen uurtarief
Als zelfstandige in de zorg heb je het voordeel dat je jouw eigen uurtarief kunt bepalen. Dit biedt flexibiliteit en controle over je inkomsten, waardoor je jouw tarief kunt aanpassen op basis van jouw ervaring, specialisatie en de waarde die je biedt aan cliënten. Het stelt je in staat om een eerlijke vergoeding te ontvangen voor jouw diensten en om jezelf te positioneren op de markt op een manier die het beste past bij jouw zakelijke doelen.

Afwisselend werk
De diversiteit in werkzaamheden is een veelgenoemde reden om als zzp'er in de zorg aan de slag te gaan. De ene dag werk je mogelijk in een ziekenhuis en ondersteun je verschillende patiënten bij hun herstel, terwijl je de volgende dag zelfstandig thuiszorg verleent aan een specifieke cliënt. Geen dag is hetzelfde, wat zorgt voor een boeiende en gevarieerde werkomgeving.

Minder administratieve werkdruk
Een voordeel van zelfstandig werken is dat je je niet hoeft bezig te houden met administratieve taken op de werkvloer, zoals deelname aan teamvergaderingen in de zorginstelling.

Wat zijn de nadelen van zzp in de zorg?

Naast de voordelen zijn er ook nadelen voor zzp'ers in de zorg. Je moet bijvoorbeeld je eigen administratie bijhouden en je hebt minder zekerheid over je inkomsten. Hieronder lees je welke nadelen er zijn.

Onzekerheid over je inkomsten
Als zzp'er ben je zelf verantwoordelijk voor het verwerven van opdrachten en ontvang je alleen betaling voor de daadwerkelijk gewerkte uren. Als je ziek bent of ga je op vakantie dan komt er geen geld binnen, omdat je geen recht hebt op bijvoorbeeld een WW-uitkering. Het is dus jouw verantwoordelijkheid om voldoende werk en inkomen te genereren, en om een financiële buffer op te bouwen.

Eigen administratie
Zzp'ers in de zorg besteden wellicht minder tijd aan het bijhouden van cliënt- of patiëntgegevens, toch wordt deze tijd vaak ingenomen door de administratie van de eigen onderneming. Het zorgvuldig vastleggen van gewerkte uren, het tijdig opstellen van facturen en het correct indienen van belastingaangiftes zijn aspecten waar veel ondernemers een hekel aan hebben, maar van cruciaal belang zijn.

Alleen werken
Een ander nadeel is dat je niet met een vast team werkt. Hoewel je tijdens opdrachten vaak samenwerkt met zorgverleners van de instelling, ben je als zelfstandige volledig verantwoordelijk voor het beheer van je eigen onderneming.

Alles zelf regelen
Als zelfstandige heb je geen HR-manager om op terug te vallen. Het is jouw verantwoordelijkheid om opdrachten binnen te halen, je administratie te regelen, voor je pensioen en verzekeringen te zorgen, trainingen te volgen, enzovoort. Dit brengt een aanzienlijke lijst met verantwoordelijkheden met zich mee, waarvoor je echt geschikt moet zijn.

Wat heb je nodig om zzp'er te worden in de zorg?

Een zzp'er in de zorg biedt zijn/haar diensten aan cliënten aan, medische faciliteiten of andere organisaties die actief zijn in de gezondheidszorg. Als zzp'er kan je diverse taken en verantwoordelijkheden hebben. Dit hangt af van waarin jij gespecialiseerd bent. Je kan bijvoorbeeld werken als verpleegkundige in ziekenhuizen of ondersteuning bieden als verzorgende in de thuiszorg. Het is ook mogelijk om als zzp'er in de zorg administratieve taken uit te voeren, denk hierbij aan het managen van dossiers, het coördineren van zorgplannen en het verstrekken van advies en ondersteuning aan cliënten en hun families.

Als je wilt beginnen als zzp'er zijn er wel een paar vereisten. Het is verplicht dat je in het bezit bent van bepaalde certificaten en vergunningen. Voor bepaalde beroepen als zzp'er in de zorg moet je je inschrijven in het BIG-register. Hierdoor is aan te tonen dat je voldoet aan de opleidingseisen en deskundigheid.

BIG-register
Het BIG-register (Beroepen in de individuele gezondheidszorg) is een Nederlandse databank waarin zorgverleners die vallen onder de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) geregistreerd staan. Deze wet regelt onder andere de kwalificaties en bevoegdheden van zorgverleners zoals artsen, tandartsen, verpleegkundigen, en andere medische professionals. Het BIG-register zorgt voor duidelijkheid over de bekwaamheid en professionele achtergrond van zorgverleners, wat de veiligheid van patiënten waarborgt. Het is van groot belang om de vereiste documentatie en bewijsstukken, zoals diploma's en certificaten, gereed te hebben om een succesvolle registratieaanvraag te kunnen indienen.

AGB-Code
De AGB-code staat voor Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners en is een unieke identificatiecode die wordt gebruikt in Nederlandse zorgsystemen. Deze code wordt toegekend aan zorgverleners, zorginstellingen en praktijken en wordt gebruikt om hen te identificeren in communicatie en transacties binnen de gezondheidszorg. Je kan de code gemakkelijk aanvragen via (Link).

Keurmerken
Als zzp'er biedt het hebben van een keurmerk grote voordelen. Het keurmerk staat garant voor de professionele vaardigheden en het naleven van regelgeving, en dient als een krachtig signaal naar opdrachtgevers dat aan alle eisen wordt voldaan.

Als eerste heb je het HKZ-keurmerk. Het verkrijgen van het HKZ-keurmerk bewijst dat specifieke kwaliteitsnormen worden nageleefd en dat zorgprocessen effectief zijn gestructureerd en beheerd.

Daarnaast heb je Mijn Keurmerk. Het Mijn Keurmerk onderstreept onder andere de waarden van transparantie, betrouwbaarheid en professionaliteit. Het certificaat bevestigt dat een zelfstandig zorgverlener aan vastgestelde criteria voldoet, waardoor opdrachtgevers kunnen vertrouwen op hun expertise.

Wet zorg en dwang
Om de rechten van mensen met dementie of een verstandelijke beperkingen te beschermen bestaat De Wet zorg en dwang. Deze wet reguleert de voorwaarden en procedures voor het gebruik van dergelijke zorg, met als uitgangspunt dat dit alleen gebeurt als er geen alternatieven zijn en het in het belang is van de betreffende persoon. Daarnaast waarborgt de wet ook rechten zoals informatie, inspraak en klachtenprocedures, met als doel de vrijheid en kwaliteit van leven van deze personen te garanderen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Alle zorgverleners moeten zich houden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), dit geldt ook voor zzp'ers in de zorg. Deze wet is opgesteld voor de overheid om goede zorg te waarborgen. Het naleven van de wet, inclusief het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), is van cruciaal belang. Bij het werken voor meerdere zorgaanbieders is het essentieel om een schriftelijke overeenkomst te hebben waarin wordt bevestigd dat aan de Wkkgz-regels wordt voldaan.

Nieuwe wetgeving Wtza
De Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA) is een Nederlandse wet die is ingevoerd om de kwaliteit van zorg te waarborgen en de toetreding van nieuwe zorgaanbieders tot de markt te reguleren. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en heeft als doel het toezicht op alle zorgaanbieders te verbeteren, ongeacht hun rechtsvorm. De WTZA stelt eisen aan de kwaliteit van zorg en het bestuur van zorginstellingen en regelt de voorwaarden voor toetreding en het bestaan van zorgaanbieders. Zo moeten zorgaanbieders die onder de WTZA vallen onder meer voldoen aan transparantie-eisen, goed bestuur en deskundige zorgverlening.

Inschrijven bij de KvK
Elke ondernemer is verplicht zich in te schrijven bij de KvK. Zodra je ingeschreven staat bij de KvK zal er een automatische inschrijving plaatsvinden bij de Belastingdienst. Het is belangrijk om dat je weet welke rechtsvorm je gaat kiezen als je je gaat inschrijven bij de KvK. De rechtsvorm heeft invloed op de aansprakelijkheid en belastingen. Zzp'ers beginnen voornamelijk als een eenmanszaak.

Reacties
Categorieën