Stap voor stap een ondernemingsplan
Marketing
Marketing
11 min
0

Stap-voor-stap ondernemingsplan maken inc. ondernemingsplan voorbeeld

11 min
0

Een ondernemingsplan is de hoeksteen van elk succesvol bedrijf. Het is een strategisch document dat niet alleen nodig is om investeerders aan te trekken of leningen te verkrijgen, maar ook om de richting van je bedrijf te bepalen en te volgen. Of je nu een startende ondernemer bent of een bestaand bedrijf runt, het schrijven van een goed doordacht ondernemingsplan is essentieel voor groei en succes.

Wat is een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan is een schriftelijk document dat de visie, doelen, strategieën en financiële projecties van een bedrijf beschrijft. Het dient als een blauwdruk voor je bedrijf en biedt een gedetailleerd overzicht van hoe je van plan bent je bedrijf te starten, te beheren en te laten groeien. Het omvat meestal informatie over de markt, concurrentie, doelgroep, marketingstrategie, financiën en operationele plannen.

Begin je eigen bedrijf met een solide basis door gebruik te maken van ons kant-en-klare ondernemingsplan! Ontworpen om het proces eenvoudiger te maken voor starters, bevat dit plan concrete voorbeelden en is het makkelijk aan te passen aan elke onderneming. Inclusief een gedetailleerd financieel plan, zodat je met vertrouwen kunt starten. Beschikbaar voor een minimale prijs – een kleine investering om je grote dromen te realiseren.


Doel van een ondernemingsplan

Het doel van een ondernemingsplan is veelzijdig. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom het schrijven van een ondernemingsplan van cruciaal belang is:

 • Richting en focus: Het helpt bij het definiëren van de visie en missie van je bedrijf, en stelt de doelen vast die je wilt bereiken.
 • Financiering aantrekken: Investeerders en leningverstrekkers willen gedetailleerde informatie voordat ze geld investeren. Een goed ondernemingsplan overtuigt hen van de levensvatbaarheid van je bedrijf.
 • Strategische leidraad: Het biedt een strategische leidraad voor het nemen van beslissingen en het beheren van je bedrijf.
 • Risicobeheer: Het identificeert mogelijke risico's en hoe deze kunnen worden aangepakt.
 • Interne communicatie: Het fungeert als een communicatiemiddel binnen je bedrijf, waarbij teamleden begrijpen waar het bedrijf naartoe gaat.

De essentiële onderdelen van een ondernemingsplan

Elk succesvol bedrijf begint met een sterk ondernemingsplan. Dit document dient als de blauwdruk voor je bedrijf en omvat cruciale elementen zoals:

1. Samenvatting: Een overzicht van je plan en bedrijf.

2. Bedrijfsbeschrijving: Wie je bent, wat je doet, voor wie, en waarom het belangrijk is. ook behandelen we de structuur van de organisatie en de producten of diensten die zullen worden aangeboden en hoe dit waarde creëert voor klanten.

3. Marktanalyse en marketing: Inzicht in je doelmarkt, concurrentie en je positie. Ook behandelen we hier hoe je je producten/diensten gaat promoten en verkopen.

4. Financieel plan: Gedetailleerde financiële prognoses en behoeften.

5. Bijlagen: verzamelplaats van ondersteunende documenten

stappenplan ondernemingsplan

1. Samenvatting: Een overzicht van je plan en bedrijf

De samenvatting van je ondernemingsplan is als het visitekaartje van je bedrijf. In deze sectie geef je een bondig overzicht van wat je bedrijf doet, welke producten of diensten het aanbiedt, wie je doelgroep is, en wat je ambities zijn. Het is een korte, krachtige beschrijving die de lezer moet prikkelen om meer over je bedrijf te willen weten. Zorg ervoor dat je de belangrijkste punten van je ondernemingsplan hier samenvat, waaronder je missie, visie, unieke verkooppunten, en een korte introductie van jezelf en eventuele zakenpartners. De samenvatting moet zo geschreven zijn dat ook iemand die geen voorkennis heeft van je bedrijf, een duidelijk beeld krijgt van wat je beoogt.

2. De ondernemer: wie bent u?

Persoonlijke introductie en motivatie

 • Wie bent u? Begin met een duidelijke introductie van uzelf en eventuele zakenpartners. Vermeld essentiële persoonsgegevens zoals naam, adres, leeftijd en opleidingen. Licht uw professionele achtergrond toe met een overzicht van relevante werkervaring, cursussen en opleidingen.
 • Wat drijft u? Beschrijf uw motivatie om ondernemer te worden. Waarom kiest u juist nu voor het ondernemerschap, en wat maakt dat u zich onderscheidt? Dit is de plek om uw passie, ambitie en de unieke kwaliteiten die u als ondernemer meebrengt, te delen.

Sterktes en zwaktes

 • Wat zijn uw sterktes? Identificeer uw belangrijkste ondernemerskwaliteiten en hoe deze bijdragen aan het succes van uw bedrijf. Denk aan leiderschap, creativiteit, financieel inzicht of technische vaardigheden.
 • En uw zwaktes? Wees eerlijk over gebieden waar u minder sterk in bent. Misschien mist u kennis op bepaalde gebieden of zijn er vaardigheden die u nog moet ontwikkelen. Benoem hoe u van plan bent om deze hiaten aan te pakken, bijvoorbeeld door bijscholing of het inschakelen van experts.

3. De onderneming: wat gaat u doen?

Overzicht van de Onderneming

 1. Producten/diensten: Beschrijf gedetailleerd welke producten of diensten je bedrijf gaat aanbieden. Leg uit hoe deze in de behoeften van je doelgroep voorzien en wat ze uniek maakt. Beschrijf ook het proces van ontwikkeling, lancering en hoe je van plan bent om je producten of diensten op de markt te brengen en te houden.
 2. Vestigingslocatie: Geef aan waar je bedrijf gevestigd zal zijn en waarom je voor deze locatie hebt gekozen. Bespreek hoe de locatie bijdraagt aan het succes van je onderneming, bijvoorbeeld door bereikbaarheid voor klanten of voordelen ten opzichte van concurrenten. Heb je nog geen adres? Vraag hier een zakelijke postadres aan.

 3. Rechtsvorm en bedrijfsstructuur: Leg uit welke rechtsvorm je voor je bedrijf hebt gekozen en waarom. Beschrijf ook de bedrijfsstructuur en hoe taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn binnen je onderneming. Bekijk alle rechtsvormen hier.

 4. Bedrijfsdoelstellingen en visie: Formuleer je algemene bedrijfsdoelstellingen en je visie voor de toekomst van je onderneming. Maak gebruik van de SMART-methode om deze doelen zowel ambitieus als haalbaar te presenteren.

 5. Vergunningen en juridische vereisten: Beschrijf welke vergunningen en juridische vereisten van toepassing zijn op je bedrijf en hoe je aan deze eisen voldoet.

 6. Verzekeringen: Geef aan welke verzekeringen je hebt afgesloten of van plan bent af te sluiten om je bedrijf te beschermen. Ontdek hoe jij je bedrijf het beste kunt beschermen.

 7. Administratie en boekhouding: Bespreek wie verantwoordelijk is voor de administratie en boekhouding van je bedrijf. Als je externe hulp inschakelt, licht dan toe hoe deze samenwerking eruitziet. Vergelijk boekhoudprogramma's en kies welke het beste bij jouw bedrijf past

 8. Personeelsbeleid: Als je van plan bent personeel aan te nemen, beschrijf dan hoe je dat gaat doen, welke rollen je nodig hebt, en hoe je goede werknemers denkt aan te trekken en te behouden.

 9. Toekomstperspectief: Sluit af met je visie voor de toekomst. Waar zie je je bedrijf over vijf jaar? Hoe ga je groei realiseren en welke stappen ga je ondernemen om je doelstellingen te bereiken?

Door deze onderdelen gedetailleerd uit te werken, creëer je een solide fundament voor je ondernemingsplan. Dit geeft niet alleen duidelijkheid voor jezelf, maar ook voor eventuele investeerders, partners en andere belanghebbenden.

swot analyse ondernemingsplan

4. Marktanalyse en marketing: inzicht in je doelmarkt, concurrentie en je positie

Een grondige marktanalyse vormt de basis van elke succesvolle onderneming. Dit segment van je ondernemingsplan helpt je om een diepgaand begrip te ontwikkelen van de markt waarin je opereert, de behoeften van je potentiële klanten en hoe je je onderscheidt van je concurrenten. Vervolgens, met dit inzicht, ontwikkel je een robuuste marketingstrategie om je producten of diensten effectief te promoten en verkopen. Duik in onze blogs over marketing om gedetailleerde informatie per onderwerp in te winnen. 


1. Bedrijfstak/branche:

 • Definieer je bedrijfstak en geef inzicht in de omvang en belangrijkste kenmerken ervan.
 • Identificeer de voornaamste klanten en eventuele verschuivingen binnen deze groep.
 • Benadruk de toepassingen van je product of dienst en blijf op de hoogte van relevante trends binnen je sector.

2. Doelmarkten:

 • Omschrijf je doelgroep gedetailleerd, inclusief hun marktgedrag en segmentatie.
 • Verduidelijk het unieke verkooppunt (USP) van je product of dienst en hoe dit inspeelt op de behoeften van je doelgroep.

3. Concurrenten:

 • Analyseer je huidige marktaandeel en de stabiliteit ervan. Identificeer belangrijke concurrenten en evalueer hoe jouw onderneming zich verhoudt.
 • Overweeg de levenscyclus van je belangrijkste producten en diensten en hoe deze zich ontwikkelen qua prijs en marges.

4. Klanten:

 • Maak een gedetailleerde doelgroepbeschrijving en analyseer de feedback op je producten of diensten.

5. Marketingstrategie:

 • Ontwikkel een marketingstrategie die aansluit bij je doelgroep en bedrijfsdoelstellingen.
 • Kies de juiste verkoopkanalen en promotiemethoden om je product of dienst onder de aandacht te brengen.

SWOT-Analyse:

Een SWOT-analyse onthult de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van je onderneming. Neem de tijd om deze zorgvuldig te evalueren. Dit biedt niet alleen een realistische kijk op je bedrijf maar helpt ook bij het formuleren van strategieën om je positie in de markt te versterken.

Marktonderzoek en marketingplan:

Voer marktonderzoek uit om een helder beeld te krijgen van de vraag naar je producten of diensten en de positie van je concurrenten. Dit vormt de kern van je marketingplan, waarbij je in detail ingaat op je doelgroep, concurrentieanalyse, SWOT-analyse, en de marketingmix - de 4 P's (Product, Prijs, Plaats, Promotie) en Personeel. Deze elementen samen bepalen hoe je je bedrijf presenteert en je producten of diensten in de markt zet.

Door deze stappen te volgen en je marketingstrategie aan te passen aan de unieke aspecten van je bedrijf en markt, positioneer je je onderneming voor succes. Het is cruciaal om flexibel te blijven en je strategieën te blijven evalueren en bijstellen op basis van marktfeedback en prestaties.

5. Financieel Plan: Essentieel voor een Gezonde Toekomst

Een goed onderbouwd financieel plan is de ruggengraat van elk ondernemingsplan. Het geeft niet alleen een duidelijk beeld van de financiële haalbaarheid van uw onderneming, maar is ook cruciaal voor het verkrijgen van financiering van banken of investeerders. In dit segment bespreken we hoe u een gedetailleerd financieel plan opstelt dat de solide basis van uw bedrijf verzekert.

Onderdelen van het financieel plan

Investeringsbegroting:

Detailleer de vereiste aanvangsinvesteringen om uw bedrijf te starten. Dit omvat alles van materiële en immateriële activa tot aanloopkosten.

investeringsbegroting voorbeeld

Financieringsbegroting:

Geef aan hoe u de benodigde investeringen financiert. Dit kan variëren van eigen vermogen tot leningen en subsidies.

Exploitatiebegroting:

Presenteer een overzicht van de verwachte opbrengsten en kosten. Dit laat zien of en hoe uw bedrijf winstgevend zal zijn over een specifieke periode.

Liquiditeitsbegroting:

Met deze begroting controleert u of er voldoende liquiditeit is om op elk moment aan uw financiële verplichtingen te voldoen.

Prognose toekomstige winst:

Een raming van de verwachte winst geeft zicht op de toekomstige financiële gezondheid van uw onderneming.

Elk van deze componenten speelt een essentiële rol in het vaststellen van de financiële levensvatbaarheid en groeipotentieel van uw onderneming. Ze bieden een raamwerk waarbinnen u financiële beslissingen kunt maken en uw bedrijfsstrategie kunt vormgeven. Een zorgvuldig opgesteld financieel plan illustreert niet alleen uw inzicht in de financiële aspecten van uw onderneming, maar onderstreept ook uw commitment aan een verantwoord financieel beheer.

6. Bijlagen: verzamelplaats van ondersteunende documenten

Naast het financiële plan, is het waardevol om bijlagen toe te voegen aan uw ondernemingsplan. Deze sectie bevat alle relevante documenten die uw plan verder ondersteunen, zoals marktstudies, technische specificaties, CV's van sleutelfiguren, juridische documenten en eventuele andere bewijsstukken die uw claims en strategieën valideren. De bijlagen dienen als een aanvullende bron van informatie voor investeerders en financiers om een vollediger beeld te krijgen van uw onderneming.


Complete ondernemingsplan voorbeeld van Ondernemen.com

Bent u klaar om uw ondernemersdroom werkelijkheid te laten worden, maar weet u niet waar u moet beginnen? Ontdek ons revolutionaire ondernemingsplan, speciaal ontworpen voor startende ondernemers zoals u. Met "WandInnovaties" als ons voorbeeldbedrijf laten we zien hoe u een succesvolle onderneming opzet in de dynamische wereld van wandpanelen - een product in hoge vraag in de hedendaagse markt.

Waarom ons ondernemingsplan?

Sectordiep inzicht: WandInnovaties dient niet alleen als een voorbeeld; het belicht de potentie in de detailhandel, een van de meest bloeiende sectoren voor startups. Dit plan biedt essentiële inzichten over het opzetten van een bedrijf gekoppeld aan moderne verkoopstrategieën zoals dropshipping, en het effectief gebruik van online platforms voor de verkoop van gewilde producten.

Dubbel perspectief: Ons plan is uniek omdat het vanuit zowel het perspectief van een eenmanszaak als een besloten vennootschap (bv) is geschreven. Hierdoor krijgt u een veelzijdig beeld van de operationele, financiële en juridische overwegingen die komen kijken bij het opstarten van een bedrijf.

Direct toepasbare voorbeelden: We bieden niet alleen theorie; ons plan staat vol met concrete voorbeelden van begrotingen - van investerings- en financieringsbegrotingen tot exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen. Deze zijn direct toepasbaar en eenvoudig aan te passen aan uw specifieke situatie.

Uitgebreide dekking: Elk aspect van het ondernemerschap wordt behandeld. Van het schrijven van een overtuigende samenvatting en het diepgaand analyseren van de markt tot het zorgvuldig plannen van uw financiën. Geen steen blijft onomgekeerd in onze toewijding om u te voorzien van alle kennis die u nodig heeft.

Voordelen:

 • Praktisch en toegankelijk: Ongeacht uw voorkennis, ons ondernemingsplan is ontworpen om u stap-voor-stap door het proces te leiden.
 • Flexibel en aanpasbaar: Of u nu een eenmanszaak of een bv wilt starten, dit plan biedt de flexibiliteit om te schalen en aan te passen aan uw groeiende bedrijfsbehoeften.
 • Sector-specifiek inzicht: Profiteer van onze grondige analyse van de detailhandel en ontdek hoe u kunt inspelen op de huidige markttrends.

Dit ondernemingsplan is meer dan een document; het is uw springplank naar succes in de ondernemerswereld. Bent u klaar om de volgende stap te zetten met een solide fundament onder uw bedrijfsidee?Voorbeeldsjablonen en hulpmiddelen

Een van de handigste manieren om je ondernemingsplan op te stellen, is door gebruik te maken van voorbeeldsjablonen en online hulpmiddelen. Hier zijn enkele bronnen waar je toegang kunt krijgen tot nuttige sjablonen en tools:

Online sjablonen: Er zijn veel websites die gratis ondernemingsplan sjablonen aanbieden. Deze sjablonen zijn vaak aanpasbaar aan je specifieke behoeften.

Software voor ondernemingsplannen: Er zijn softwareprogramma's en tools beschikbaar die je kunnen begeleiden bij het opstellen van een ondernemingsplan. Ze kunnen je helpen bij het invoeren van gegevens en genereren van financiële prognoses.

Ondernemersnetwerken: Sluit je aan bij lokale ondernemersnetwerken of brancheorganisaties. Ze bieden vaak resources en begeleiding bij het maken van een ondernemingsplan.

Boeken en gidsen: Er zijn veel boeken en gidsen beschikbaar over het schrijven van ondernemingsplannen. Ze bevatten voorbeelden en stapsgewijze instructies.

ondernemingsplan presenteren

Tips en aandachtspunten

Bij het opstellen van je ondernemingsplan zijn er enkele belangrijke tips en aandachtspunten om in gedachten te houden:

Blijf concreet: Wees specifiek en concreet in je beschrijvingen en doelen. Vermijd vaag taalgebruik.

Houd het beknopt: Hoewel een grondig ondernemingsplan belangrijk is, moet het ook beknopt zijn. Vermijd te veel technisch jargon.

Blijf realistisch: Wees realistisch over je doelen en financiële prognoses. Overdrijf niet.

Wees flexibel: Een ondernemingsplan moet niet in steen gebeiteld zijn. Het kan en moet worden aangepast naarmate je bedrijf groeit en verandert.

Buitenstaande input: Vraag om input van andere ondernemers, mentoren of experts om waardevolle inzichten te verkrijgen.

Controleer en update regelmatig: Een ondernemingsplan is geen eenmalige taak. Controleer en update het regelmatig om ervoor te zorgen dat het relevant blijft.

Ondernemingsplan voor verschillende doeleinden

Een ondernemingsplan kan dienen voor verschillende doeleinden, afhankelijk van je behoeften en doelstellingen. Hier bespreken we enkele van de meest voorkomende toepassingen:

 1. Financiering: Als je op zoek bent naar financiering van investeerders, banken of andere geldschieters, is een gedetailleerd ondernemingsplan essentieel. Het geeft potentiële investeerders inzicht in je bedrijf en hoe je hun geld zult gebruiken.

 2. Intern gebruik: Een ondernemingsplan kan intern worden gebruikt om je team te begeleiden en te inspireren. Het biedt duidelijkheid over de bedrijfsdoelstellingen en de strategie om deze te bereiken.

 3. Groei en uitbreiding: Als je van plan bent om je bedrijf te laten groeien of uit te breiden naar nieuwe markten, kan een ondernemingsplan je helpen om deze stappen te plannen en te structureren.

 4. Partnerships en samenwerkingen: Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden of partnerschappen kan een ondernemingsplan dienen als basis voor onderhandelingen en het delen van visie met potentiële partners.

 5. Juridische doeleinden: In sommige gevallen kan een ondernemingsplan nodig zijn voor juridische doeleinden, zoals het aanvragen van vergunningen of het voldoen aan wettelijke vereisten.

 6. Persoonlijke leidraad: Als ondernemer kan een ondernemingsplan je ook persoonlijk begeleiden en motiveren. Het helpt je om gefocust te blijven op je doelen en stappen voorwaarts te zetten.

Het is belangrijk om je ondernemingsplan aan te passen aan het specifieke doel dat je wilt bereiken. Het kan variëren in diepgang en details, afhankelijk van wie de beoogde lezers zijn en wat je ermee wilt bereiken.

Reacties
Categorieën