Subsidies voor starters
Financiering
Financiering
6 min
0

Voor welke subsidies komen starters en ondernemers in aanmerking voor?

6 min
0

Alles over subsidies voor starters en ondernemers

Als ondernemer staat u voor tal van uitdagingen bij het opstarten en laten groeien van uw bedrijf. Een van de belangrijkste uitdagingen kan het verkrijgen van de nodige financiële middelen zijn om uw zakelijke dromen te verwezenlijken. Dat is waar subsidies in beeld komen.

Subsidies kunnen een waardevolle bron van financiële ondersteuning zijn voor starters en ondernemers. Ze kunnen u helpen bij het financieren van nieuwe projecten, het stimuleren van innovatie en zelfs het ondersteunen van milieuvriendelijke initiatieven. In deze blog gaan we dieper in op subsidies, waarom u ze zou moeten overwegen en welke verschillende subsidies beschikbaar zijn voor uw bedrijf.

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een financiële bijdrage of ondersteuning die wordt verstrekt door een overheidsinstantie, een non-profitorganisatie of een particuliere instelling aan individuen, bedrijven of andere entiteiten. Het doel van subsidies is om specifieke activiteiten, projecten of doelstellingen te bevorderen die als maatschappelijk, economisch of milieuvriendelijk worden beschouwd.

Subsidies kunnen op verschillende manieren worden verstrekt, waaronder:

 1. Financiële bijdragen: Dit is het meest voorkomende type subsidie, waarbij geld wordt toegekend aan een ontvanger om te worden gebruikt voor specifieke doeleinden. Dit kan variëren van startkapitaal voor nieuwe bedrijven tot financiering voor onderzoek en ontwikkeling.

 2. Fiscale voordelen: Sommige subsidies zijn belastingvoordelen, zoals belastingkredieten of aftrekposten, die bedrijven kunnen helpen om hun belastingverplichtingen te verminderen.

 3. Incentives en premies: Overheden kunnen bedrijven aanmoedigen om bepaalde activiteiten uit te voeren door middel van incentives, zoals het aanbieden van premies voor milieuvriendelijke praktijken of het creëren van banen in bepaalde gebieden.

 4. Training en opleiding: Subsidies kunnen ook worden verstrekt voor opleidings- en trainingsprogramma's om de vaardigheden en capaciteiten van werknemers te verbeteren.

Subsidies kunnen variëren op basis van de sector, het doel en de criteria voor in aanmerking komen. Het is belangrijk op te merken dat subsidies doorgaans gericht zijn op het bereiken van specifieke beleidsdoelen, zoals het stimuleren van economische groei, het bevorderen van duurzaamheid of het ondersteunen van innovatie.

Welke subsidies zijn er?

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor starters, ondernemers en zelfstandige professionals. Deze subsidies variëren in doelstelling en toepassing, en ze kunnen aanzienlijke financiële voordelen bieden aan degenen die ervoor in aanmerking komen. Hier zijn enkele van de belangrijkste subsidies die u als ondernemer zou kunnen overwegen:

 1. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz): Deze regeling biedt financiële ondersteuning aan zelfstandig ondernemers, waaronder leningen voor bedrijfskapitaal en bijstandsverlening voor levensonderhoud.

 2. Innovatiekrediet: Voor bedrijven die willen investeren in innovatie en productontwikkeling, biedt het Innovatiekrediet gunstige financieringsmogelijkheden.

 3. Tegemoetkoming energiekosten (TEK): Bedrijven die veel energie verbruiken, kunnen in aanmerking komen voor tegemoetkomingen om hun energiekosten te verlagen.

 4. Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO): Deze regeling stimuleert innovatie door fiscale voordelen te bieden aan bedrijven die onderzoek en ontwikkeling uitvoeren.

 5. Erasmus for young entrepreneurs: Dit programma biedt jonge ondernemers de kans om ervaring op te doen in het buitenland door samen te werken met ervaren ondernemers.

 6. Milieu-investeringsaftrek (MIA): Ondernemingen die investeren in milieuvriendelijke technologieën kunnen profiteren van fiscale voordelen.

Naast deze subsidies zijn er ook diverse aftrekmogelijkheden die u als ondernemer kunt benutten, zoals:

 • Zelfstandigenaftrek: Een aftrekpost voor zelfstandige ondernemers die voldoen aan het urencriterium.

 • Startersaftrek: Extra aftrek voor ondernemers die in aanmerking komen als starter.

 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid: Een extra aftrekpost voor ondernemers die arbeidsongeschikt zijn.

 • MKB-winstvrijstelling: Een algemene aftrekpost op de winst.

 • Stakingsaftrek: Een aftrekpost voor ondernemers die hun onderneming staken.

Het is belangrijk om te begrijpen welke subsidies en aftrekmogelijkheden voor uw specifieke situatie van toepassing zijn. Een gedegen advies van een financieel expert of belastingadviseur kan u helpen om optimaal te profiteren van deze financiële voordelen.


financiele bijdrage

Subsidievoorwaarden en verplichtingen: begrijp wat er verwacht wordt

Het verkrijgen van een subsidie voor uw bedrijf kan een geweldige financiële stimulans zijn, maar het is essentieel om de voorwaarden en verplichtingen die eraan verbonden zijn volledig te begrijpen. Subsidieprogramma's worden meestal geleverd met specifieke vereisten en verplichtingen waaraan u moet voldoen in ruil voor de financiële steun. Hier zijn enkele belangrijke punten om in gedachten te houden:

- Doel van de subsidie

Elke subsidie heeft een specifiek doel of doelstelling. Het kan gericht zijn op het ondersteunen van innovatie, het creëren van werkgelegenheid, het bevorderen van duurzaamheid, of iets anders. Het is van cruciaal belang om te begrijpen welk doel de subsidie dient en hoe uw bedrijf daaraan moet bijdragen.

- Financiële verplichtingen

Sommige subsidies vereisen dat u een bijdrage levert aan het gefinancierde project. Dit kan een percentage van de totale kosten zijn dat u zelf moet dekken. Zorg ervoor dat u zich bewust bent van de financiële verplichtingen die bij de subsidie horen en dat u in staat bent om aan deze eisen te voldoen.

- Rapportage en monitoring

De meeste subsidieprogramma's vereisen periodieke rapportage en monitoring van de voortgang van uw project. Dit kan inhouden dat u regelmatig financiële verslagen moet indienen, de voortgang moet documenteren en mogelijk audits moet ondergaan. Zorg ervoor dat u bereid bent om de benodigde documentatie bij te houden en tijdig in te dienen.

- Tijdslijnen

Subsidieprogramma's hebben vaak strikte tijdslijnen voor projectuitvoering en rapportage. Het is belangrijk om deze deadlines nauwlettend in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat uw bedrijf zich eraan houdt om mogelijke sancties te voorkomen.

- Terugbetalingsclausules

Sommige subsidies bevatten terugbetalingsclausules die van kracht worden als u niet aan de voorwaarden voldoet. Dit betekent dat u de ontvangen subsidiegelden moet terugbetalen als uw project niet slaagt of als u de verplichtingen niet nakomt.

- Impact op financiën

Overweeg de financiële impact van de subsidie op uw bedrijf op de lange termijn. Sommige subsidies kunnen invloed hebben op uw belastingverplichtingen of andere financiële aspecten van uw onderneming. Het is raadzaam om dit met een financieel expert te bespreken.

Het begrijpen van de voorwaarden en verplichtingen van een subsidie is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat uw bedrijf in overeenstemming is met de eisen en om eventuele onvoorziene problemen te voorkomen. Voordat u een subsidie aanvraagt, is het raadzaam om alle documentatie grondig te bestuderen en eventuele vragen te stellen aan de verstrekker van de subsidie.

Het naleven van de subsidievoorwaarden zal niet alleen uw bedrijf in een gunstig daglicht stellen, maar zal ook helpen om een succesvolle uitvoering van het gefinancierde project te garanderen.

Hoe vraag je subsidie aan? 

Het proces van het aanvragen van een subsidie kan variëren afhankelijk van het subsidieprogramma, de verstrekkende instantie en het doel van de subsidie. Over het algemeen omvat het aanvraagproces voor een subsidie echter de volgende stappen:

1. Identificeer geschikte subsidies: Het eerste wat u moet doen, is de subsidies identificeren die relevant zijn voor uw bedrijf en project. Dit kan inhouden dat u onderzoek doet naar verschillende subsidieprogramma's en de criteria voor elk programma bekijkt om te bepalen of u in aanmerking komt.

2. Controleer de voorwaarden: Lees de subsidievoorwaarden zorgvuldig door om te begrijpen wat er van u wordt verwacht en of uw project aan de eisen voldoet. Zorg ervoor dat uw bedrijf aan alle criteria voldoet voordat u verder gaat.

3. Bereid documentatie voor: Verzamel alle benodigde documentatie en informatie die bij de subsidieaanvraag moeten worden ingediend. Dit kan financiële gegevens, projectplannen, bedrijfsinformatie en andere relevante documenten omvatten.

4. Dien de aanvraag In: Vul het aanvraagformulier in dat meestal wordt verstrekt door de subsidieverstrekker. Zorg ervoor dat u alle vereiste informatie invult en documenten bijvoegt volgens de instructies in de aanvraag.

5. Wacht op beoordeling: Nadat u de aanvraag hebt ingediend, zal deze worden beoordeeld door de subsidieverstrekker. Dit kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van het programma.

6. Mogelijk aanvullende informatie verstrekken: Het kan zijn dat de subsidieverstrekker aanvullende informatie of verduidelijking vraagt met betrekking tot uw aanvraag. Het is belangrijk om tijdig en volledig te reageren op eventuele verzoeken om ervoor te zorgen dat uw aanvraag wordt verwerkt.

7. Ontvang de subsidiebeslissing: U ontvangt een beslissing van de subsidieverstrekker, die kan variëren van goedkeuring tot afwijzing. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u instructies over hoe u de subsidie kunt gebruiken en welke rapportageverplichtingen u moet nakomen.

8. Uitvoering van het project: Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, kunt u het gefinancierde project uitvoeren volgens de goedgekeurde plannen en binnen de vastgestelde termijnen.

9. Rapportage en monitoring: Tijdens de uitvoering van het project moet u mogelijk regelmatig rapporteren over de voortgang en de besteding van de subsidiegelden. Zorg ervoor dat u zich aan alle rapportageverplichtingen houdt.

10. Evaluatie en afsluiting: Na voltooiing van het project kan er een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of aan alle voorwaarden en doelstellingen is voldaan. Dit kan invloed hebben op eventuele terugbetalingen of verdere subsidies.

Het is belangrijk om elk subsidieprogramma zorgvuldig te bestuderen en de specifieke aanvraagprocedures en vereisten te volgen. Subsidieaanvragen kunnen complex zijn, en het is raadzaam om professionele begeleiding te zoeken, zoals van een accountant of subsidieadviseur, om ervoor te zorgen dat uw aanvraag succesvol is en dat u aan alle verplichtingen voldoet.

Reacties
Categorieën