Bewaarplicht
Administratie & boekhouding
Administratie & boekhouding
3 min
0

De bewaarplicht administratie: hoelang moet u uw documenten bewaren?

3 min
0

Als ondernemer ben je ongetwijfeld bekend met het belang van het bijhouden van je administratie. Het nauwkeurig vastleggen van financiële gegevens, facturen, bonnen en andere documenten is essentieel om je bedrijf soepel te laten draaien en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Maar wist je dat het niet alleen belangrijk is om je administratie bij te houden, maar ook om deze voor een bepaalde periode te bewaren? Dit wordt de "bewaarplicht administratie" genoemd, en het is een cruciaal aspect van financieel beheer voor ondernemers.

In deze blog gaan we dieper in op de bewaarplicht van administratie en waarom het zo essentieel is voor bedrijven, ongeacht hun omvang of branche. We zullen bespreken wat de wet voorschrijft, hoelang je specifieke documenten moet bewaren, welke documenten onder de bewaarplicht vallen, en we zullen enkele handige tips delen voor effectief documentbeheer. Ook komen we terug op de mogelijke sancties die kunnen volgen bij niet-naleving van de bewaarplicht.

Wat is de bewaarplicht administratie?

De bewaarplicht van administratie is een wettelijke verplichting die geldt voor ondernemers en bedrijven in Nederland. Deze verplichting houdt in dat je als ondernemer verplicht bent om je financiële administratie gedurende een bepaalde periode te bewaren. Dit omvat onder andere facturen, bonnetjes, bankafschriften, contracten en andere relevante documenten die betrekking hebben op je bedrijfsvoering.

De bewaarplicht administratie heeft tot doel om de financiële transacties en verantwoordelijkheden van ondernemers transparant en controleerbaar te maken. Hierdoor kunnen de belastingdienst en andere bevoegde instanties de financiële situatie van bedrijven controleren en belastingfraude voorkomen.

Hoelang moet je administratie bewaren?

De duur van de bewaarplicht administratie varieert afhankelijk van het soort documenten. In Nederland gelden de volgende termijnen voor het bewaren van administratieve gegevens:

 1. Facturen: Je bent verplicht om facturen 7 jaar te bewaren. Dit geldt zowel voor inkoop- als verkoopfacturen.

 2. Bankafschriften en financiële overzichten: Deze documenten moeten eveneens 7 jaar worden bewaard.

 3. Loonadministratie: Voor loonadministratie geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

 4. Overige zakelijke documenten: Andere zakelijke documenten, zoals contracten en correspondentie, moeten minimaal 7 jaar worden bewaard.

Het is van essentieel belang om deze termijnen strikt na te leven om juridische problemen te voorkomen.

Welke documenten vallen onder de bewaarplicht?

De bewaarplicht administratie omvat een breed scala aan documenten en gegevens. Naast de eerder genoemde facturen, bankafschriften en loonadministratie, vallen onder andere ook de volgende documenten onder deze verplichting:

 • Kasadministratie: Als je contante betalingen ontvangt of doet, moet je een kasadministratie bijhouden en deze 7 jaar bewaren.
 • Contracten: Alle zakelijke contracten, overeenkomsten en juridische documenten die betrekking hebben op je bedrijfsvoering.
 • Correspondentie: Zakelijke brieven, e-mails en andere vormen van communicatie die relevant zijn voor je financiën.
 • Voorraadadministratie: Gegevens met betrekking tot je voorraad en inventaris, inclusief inkoop- en verkoopgegevens.

Het is belangrijk om al deze documenten zorgvuldig te bewaren en te organiseren om aan de bewaarplicht te voldoen.

administratie bewaren

Boetes en sancties bij niet-naleving

Het niet naleven van de bewaarplicht administratie kan ernstige gevolgen hebben in de vorm van boetes en sancties van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties. Het is van cruciaal belang dat ondernemers begrijpen welke boetes en sancties ze kunnen verwachten als ze niet aan de bewaarplicht voldoen. Enkele mogelijke boetes en sancties om te bespreken zijn:

 • Bestuurlijke boetes: De Belastingdienst kan bestuurlijke boetes opleggen als een ondernemer niet aan de bewaarplicht voldoet. Deze boetes kunnen aanzienlijk zijn en variëren afhankelijk van de ernst van de niet-naleving.

 • Omkeren bewijslast: In sommige gevallen kan de bewijslast worden omgekeerd als een ondernemer zijn administratie niet op orde heeft. Dit betekent dat de ondernemer moet bewijzen dat de aanslagen van de Belastingdienst onjuist zijn, in plaats van andersom.

 • Strafrechtelijke vervolging: Ernstige gevallen van niet-naleving kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Dit kan resulteren in boetes en zelfs gevangenisstraf.

In dit kopje zullen we gedetailleerd ingaan op deze mogelijke boetes en sancties, zodat ondernemers zich bewust zijn van de risico's van niet-naleving.

Tips voor effectief beheer van administratie

Om aan de bewaarplicht te voldoen en administratie efficiënt te beheren, zijn er verschillende praktische tips die ondernemers kunnen volgen. Deze tips kunnen helpen bij het organiseren van administratieve processen en het minimaliseren van mogelijke problemen. Enkele tips die we kunnen behandelen zijn:

Digitaliseer je administratie: Het gebruik van digitale tools en software kan helpen bij het organiseren en bewaren van administratieve gegevens op een geordende en toegankelijke manier.

Bewaar documenten veilig: Zorg ervoor dat belangrijke documenten veilig worden bewaard en beschermd tegen beschadiging, diefstal of verlies.

Houd deadlines in de gaten: Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de deadlines voor het bewaren van administratie en houd deze nauwlettend in de gaten.

Raadpleeg een professional: In sommige gevallen kan het raadplegen van een financieel adviseur of belastingadviseur helpen bij het waarborgen van naleving van de bewaarplicht.

Reacties
Categorieën