Investeren zonder risico
Investeren
Investeren
3 min
0

Is het mogelijk om te investeren zonder risico?

3 min
0

In de wereld van investeringen wordt vaak gezocht naar een manier van 'risicovrije' investeringen. Veel mensen streven naar manieren om hun geld te laten groeien zonder enig risico te lopen op verlies. Maar is dit echt mogelijk? Laten we eens nader kijken naar het idee van investeren zonder risico en een realistische benadering ervan verkennen.

Bestaat risicovrij beleggen echt?

Om het kort te zeggen: nee, risicovrij investeren bestaat niet. Elke vorm van investering brengt inherent risico met zich mee. Zelfs de meest conservatieve investeringen, zoals spaarrekeningen of staatsobligaties, brengen bepaalde risico's met zich mee, zij het op een lager niveau dan bijvoorbeeld aandelen of cryptocurrencies.

Waarom kan je niet zonder risico beleggen?

Inflatie: Zelfs bij conservatieve investeringen zoals spaarrekeningen of obligaties bestaat het risico dat de inflatie het rendement vermindert. Als de inflatie hoger is dan het rendement dat wordt verdiend, kan de koopkracht van het geïnvesteerde geld afnemen.

Marktrisico: De financiële markten zijn onderhevig aan volatiliteit en onzekerheid, wat kan leiden tot schommelingen in de waarde van investeringen. Zelfs staatsobligaties, die doorgaans als veilig worden beschouwd, kunnen worden beïnvloed door veranderingen in de rentetarieven en economische omstandigheden.

Kredietrisico: Bij het investeren in obligaties loopt men ook het risico van kredietrisico, wat inhoudt dat de uitgevende entiteit mogelijk niet in staat is om zijn schulden terug te betalen. Hoewel dit risico bij staatsobligaties lager is dan bij bedrijfsobligaties, blijft het een factor om rekening mee te houden.

Liquiditeitsrisico: Zelfs als een investering als veilig wordt beschouwd, kan er een risico van liquiditeit zijn, wat betekent dat het moeilijk kan zijn om de investering snel te verkopen zonder een aanzienlijk verlies te lijden.

Regelgevings- en politiek risico: Investeringen kunnen ook worden beïnvloed door veranderingen in regelgeving en politieke gebeurtenissen, die onvoorspelbaar kunnen zijn en een impact kunnen hebben op de waarde van activa.

Kortom, terwijl sommige investeringen als veiliger worden beschouwd dan andere, is het belangrijk voor beleggers om zich bewust te zijn van de risico's die inherent zijn aan elke investering en om een gediversifieerde portefeuille te onderhouden om deze risico's te beheren.

Wat is de veiligste manier om te beleggen?

De veiligste manier om te beleggen is relatief en varieert afhankelijk van verschillende factoren, waaronder je risicotolerantie, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie. Er zijn echter enkele investeringen die over het algemeen als veiliger worden beschouwd dan andere vanwege hun lagere risiconiveau.

Spaarrekeningen en termijndeposito's: Spaarrekeningen en termijndeposito's zijn traditionele instrumenten voor mensen die op zoek zijn naar veilige plekken om hun geld te parkeren. Ze bieden meestal een gegarandeerd rendement en worden doorgaans beschermd door depositoverzekeringen die door de overheid worden geboden tot een bepaald bedrag. Dit betekent dat zelfs als de bank failliet gaat, jouw spaargeld tot op zekere hoogte wordt gedekt. Spaarrekeningen bieden doorgaans een gemakkelijke toegang tot je geld, terwijl termijndeposito's een hoger rendement kunnen bieden, maar jouw geld voor een vastgestelde periode vergrendelen.

Staatsobligaties: Staatsobligaties worden uitgegeven door nationale overheden en worden beschouwd als een van de veiligste beleggingen, omdat ze worden gesteund door de belofte en kredietwaardigheid van de overheid. Deze obligaties bieden doorgaans een vast rendement en hebben een laag risico op wanbetaling, vooral als het gaat om obligaties van landen met een hoge kredietwaardigheid, zoals de Verenigde Staten, Duitsland of Zwitserland.

Indexfondsen of ETF's: Indexfondsen en Exchange Traded Funds (ETF's) zijn populair geworden vanwege hun brede diversificatie en lage kosten. Deze fondsen volgen doorgaans een marktindex, zoals de S&P 500, en bieden beleggers blootstelling aan een breed scala aan activa binnen die index. Omdat ze de markt volgen, zijn ze minder gevoelig voor het risico van individuele bedrijven en bieden ze beleggers een stabiele groei op lange termijn.

Diversificatie: Het principe van diversificatie is een van de belangrijkste pijlers van risicobeheer bij beleggen. Door jouw investeringen over verschillende activaklassen te spreiden, zoals aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen, kun je het specifieke risico van individuele beleggingen verminderen. Als een bepaalde activaklasse presteert, kunnen andere activa compenseren, waardoor jouw portefeuille stabieler wordt.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel deze beleggingen als veiliger worden beschouwd, er nog steeds risico's aan verbonden zijn.

Wat is beter sparen of beleggen?

Of sparen of beleggen beter is, hangt af van je financiële doelstellingen, risicotolerantie en tijdsbestek. Hier zijn enkele overwegingen om te helpen beslissen:

Sparen

Veiligheid: Spaarrekeningen en termijndeposito's worden over het algemeen als veilige opties beschouwd, omdat jouw geld beschermd is door depositoverzekeringen tot een bepaald bedrag.

Liquiditeit: Spaarrekeningen bieden gemakkelijke toegang tot jouw geld, wat handig kan zijn in geval van onverwachte uitgaven of noodgevallen.

Korte termijn doelen: Sparen is geschikt voor korte termijn doelen of voor het opbouwen van een noodfonds, waarbij kapitaalbehoud belangrijker is dan het streven naar hogere rendementen.

Beleggen

Groei potentieel: Beleggen biedt de potentie voor hogere rendementen dan sparen op lange termijn. Door te investeren in aandelen, obligaties, vastgoed of andere activa, kun je jouw vermogen laten groeien.

Inflatie bescherming: Beleggen kan helpen om jouw vermogen te beschermen tegen inflatie. Terwijl spaarrekeningen doorgaans lage rentetarieven bieden die niet altijd de inflatie compenseren, hebben bepaalde beleggingen de potentie om een hoger rendement te behalen en je koopkracht te behouden.

Diversificatie: Beleggen biedt de mogelijkheid om jouw portefeuille te diversifiëren en blootstelling te krijgen aan verschillende activaklassen. Dit kan het risico verminderen en jouw portefeuille stabiliseren.

Reacties
Categorieën